Painting

Львівські митці, артпроекти, арт-клас студії ФОРА

13.03.2015

Ювіляри Віктор Хаджинов та Євген Потапов презентували спільну виставку живопису

Двоє живописців-ювілярів Віктор Хаджинов та Євген Потапов відкрили у стінах Львівського Палацу Мистецтв спільну виставку ретроспективного характеру, що стала, свого роду, творчим підсумком митців, які нещодавно відзначили 50-ти та 65-річчя.

ПЕЙЗАЖ ТА КРИТЕРІЇ СУЧАСНИХ ВРАЖЕНЬ
(Персональна ретроспектива Віктора Хаджинова -50 років)
Дизайн-концепція творчої інтерпретації пейзажного жанру. Характер творчості Віктора Хаджинова знайомить нас із його критичним та уважним підходом до дослідженням напрямів та концепцій розвитку сучасного мистецтва. Багато років тому опанувавши засади академічної школи, Віктор постійно шукає й новаторські підходи до сучасного розуміння та зображення форми. В останніх його працях ми знаходимо введення та синтез попередньо опанованих напрямів постреалізму, сили виражальних засобів експресіонізму, запозичення прийомів переосмислення формотвірних підходів на засадах скупого мінімалізму. Ці концепції органічно поєднані у індивідуальній художньо-образній мові автора, з використанням прийомів ART POVERA (дешевого мистецтва).

Організація зображувальної площини. Запропоновані Віктором Хаджиновим нашій увазі твори пейзажного жанру, демонструють нам новаторський підхід до візуальної побудови зображувальної площини. Попередньо ознайомившись із творчістю митця, ми спостерігаємо цікавий авторський підхід, що полягає у перенесенні багаторічного мистецького досвіду з різних живописних жанрів у просторову площину пейзажу. Однак незважаючи на ніби знайомі нашому погляду прийоми візуального зображення, характерні автору, вони набирають нового контексту та прочитання.

Оглянувши хоча б декілька творів, незважаючи на різні їх тонально-кольорові вирішення, підсвідомо виникає відчуття візуального зв’язку між творами. В чому ж він полягає? Основна величина зображувальної площини перетворюється у поле гри художньо-образних асоціацій, попередньо інтелектуально осмислених автором та підпорядкованих свободі почуттів та втілених рукою в кольорофактурних ритмах плям та розчерків пастелі. При спогляданні сюжетної лінії творів, наявність в них знайомих нашій пам’яті силуетів візуальних образів, підкріплює наші здогадки у прочитанні тематичних смислів. Власне авторський порядок композиції та організації зображувальної площини надає їй візуальної гри смислів, асоціації з якими витягуються із нашої пам’яті й уяви завдяки впізнанню форм, вдало підмічених автором та невимушено нам запропонованих. Однак, характерним є те, що ці образи знаходяться на зламі грані абстрактних та реалістичних форм, де з’єднуючу між ними роль відіграє тема, силует форм і колір. Побудовані таким чином композиції виховують у глядача культуру уяви, роблять його причетним до процесу формотворення, зокрема, процесу самостійного переосмислення процесу сприймання реалістичної форми та її інтерпретації. Не останню роль тут відіграє культура митця у володінні графічною мовою відображення художньо-образних смислів. Наприклад, в роботі "Зимові контрасти" незважаючи на експресивне трактування теми "Зими" ми впізнаємо узагальнено характерні риси віддаленого поля покритого снігом, мінімалістично відтворену пляму неба, хаотичне поєднання випадкового сполучення темних плям дерев. В результаті спілкування із твором, опанувавши його зміст, навіть не виникає запитання, що його форма зображена абстрактними художньо-образними засобами. Інший твір "Карпатський пейзаж" в уяві відносить нас в неосяжний край карпатських полонин, що надихнули Віктора до пошуку форм відбору зображальних засобів, побудову асоціативних образів копиць сіна, плавних напрямів ліній та ритмів свіжо-скошеної трави, геометрії відкритих площин, напряму форм лінії електромережі. В роботі "Дитячий майданчик" незважаючи на відсутність постатей дітей, ми спостерігаємо за їх непосидючим характером, їх постійним рухом "ввер-вниз", "вліво-вправо", "круть-верть", так вдало відображені автором в мотивах пастельного штриха.

Категорія "Кольору". В запропонованих нашій увазі працях особливе місце відведено автором категорії "Кольору". Серед експериментаторських методик випробування кольору через фактурно-текстурні його інтерпретації, ми бачимо не тільки допоміжну роль кольору щодо форми, а й спостерігаємо оригінальну мову відображення відповідних тематичних відчуттів. Цей механізм відбувається власне через методику наших власних інтелектуальних узагальнень, асоціативних зв’язків через спогади від абстрагованих форм до уяви форм реальних природних об’єктів, станів, процесів. Поряд із новаторськими прийомами оперування кольором, ми вбачаємо і щось невловимо нам знайоме. Це, власне, класика гармонійних взаємовідношень, що пробиваються ніби з основи зображувальної поверхні, посеред сучасних інтерпретацій кольору, вміло й невимушено запропоновані нам Віктором Хаджиновим.

Хаджинов-педагог. Щаслива доля надала Віктору можливість бути не тільки митцем-художником, а й художником-педагогом. Його діяльність в стінах ЦТДЮГ розкриває нам любов митця до дітей, його прагнення передати не тільки свій власний творчий досвід, а й ознайомити питливі дитячі серця із творчістю інших митців, досвід яких був ретельно досліджений Віктором, тематично визначений та раціонально класифікований. Його лекційні виклади торкаються творчості як закордонних художників так і творчості вітчизняних. Наприклад, не одне покоління дітей мали можливість ознайомитись із творчістю українського художника Михайла Біласа. Його мистецтво побудови композицій та авторський стиль інтерпретації форми були неодноразово представлені Віктором як взірці та приклади на заняттях із дисципліни "Композиція".

Діяльність Віктора знайома нам і з викладання дисципліни фотографіка, де в авторських методиках діти мали можливість опанувати мистецтво побудови кадру, вміння вловити оригінальний ракурс, зафіксувати ту чи іншу хвилюючу мить.

Особливо самовіддано присвячує себе Віктор ще одній справі – це методиці ведення студії "Черпаного паперу", започатковану ним у м. Львові ще із 2004 року. Неодноразово Віктор готував і представляв на критику вимогливого львівського глядача індивідуальні та колективні виставки. В них техніка черпаного паперу була представлена багатогранно: можливості чистого паперу у поєднаннях зближених кольоро-фактурних плям; втілення живописних прийомів в техніці черпаного паперу; експерименти у поєднанні паперу із іншими матеріалами та техніками; експерименти із виходом технології черпаного паперу у об’ємні та рельєфні форми; випробування техніки у функціональних дизайн-об’єктах, зокрема у формах сучасних світильників.
Творчість Віктора Хаджинова може бути прикладом та взірцем втілення творчого індивідуального характеру в не заспокоєнні на досягнутому, а постійному пошуку новизни інтерпретації сучасної форми, кольору, змісту, пошуку методів передання іншим свого здобутку.

Ігор Юрченко, кандидат мистецтвознавства, Член національної спілки художників України, Член спілки критиків та істориків мистецтва

Євгеній Потапов у своїй творчості сповідує непохитну жанрову любов до краєвиду. Протягом творчого зростання, маючи за плечима базову освіту архітектора, митець із кожним ударом пензля розвинув у собі особливий талант віртуозного живописця, тонкого співця природи. Картинне полотно Євгенія Потапова – це неповторний, глибоко переосмислений образ мінливого світу, що характеризується емоційною складовою, базованою на збалансованих спокійних станах природи. Кожен видовий мотив наповнює гармонія колірно-світлового виразу, композиційна врівноваженість, продуманість і майстерна реалізація творчого задуму.

Більшість створених художником живописних робіт, не дивлячись на віртуозну легкість та невимушеність написання, є результатом тривалого переосмислення численних етюдів, створених у часі багаторічних пленерів. Властиво відточена на пленерах, найчастіше в техніці а ля прима, манера живописання розвинула в Євгенія Потапова здатність тонко й напрочуд швидко вловлювати швидкозмінний стан навколишнього природного світу. Водночас, будучи непересічним майстром пленерного малярства, Євгеній Потапов практично позбавлений спокуси представлення пленерних робіт на серйозних мистецьких виставкових колективних та персональних форумах, яких за плечима автора не один десяток.Свою любов до природи, до краєвиду, в живописанні якого реалізована авторська світоглядна мистецька програма, Євгеній Потапов привносить молодому поколінню митців у школі образотворчих мистецтв «АРТ ДИЗАЙН» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, де він очолює відділ образотворчого та ужиткового мистецтва.Мистецький діапазон Євгенія Потапова не обмежується лише краєвидом, в його доробку спостерігаємо не менш майстерно написані натюрморти, серед яких домінують квіткові мотиви та численні портрети, більшість з яких поряд із краєвидами знаходиться у музеях та приватних колекціях в Україні, Польщі, Німеччині, Франції, Швеції, Ізраїлі, Канаді та США.

Володимир Жишкович, кандидат мистецтвознавст

Icon: 
Зображення: 
Date: 
П'ятниця, Березень 13, 2015 - 00:45
12.03.2015

Виставка іконопису Михайла Скопа “Церква Войовнича” у ЛПМ

17 березня, у вівторок, о 16.00, у Львівському Палаці Мистецтв відбудеться відкриття виставки “Церква Войовнича” молодого іконописця Михайла Скопа.

12.03.2015

Малярство Валерія Шаленка "Навколо Тараса Шевченка"

У рамах "Шевченківських святкувань", що відбулися 11 березня, у Львівському Палаці Мистецтв відкрили виставку малярства Валерія Шаленка “Навколо Шевченка”.

Експозицію склали два десятки полотен, що були створені як ілюстрації до спогадів сучасників поета, із супровідним текстом конкретно зафіксованої історії чи події, а також Шевченко у житті наступних поколінь, зокрема роботи: «Михайло Гаврилко і Шевченко», «Нігоян і Шевченко». За мету виставки художник поставив собі наблизити нас до Шевченка, заглибитись у його сутність як людини, зрозуміти мотивацію його дій і найголовніше – пізнати його постать без усіляких домислів, викривлень, різноманітних ідеологічних нашарувань.

На думку Валерія Шаленка, 200-ліття Тараса Шевченка відзначаємо в умовах гострої кризи і фактично стані війни не лише збройної але й інформаційно-ідеологічної. Мета наших ворогів – знищення не лише України як держави, але й української культури. Історичний досвід показує: якщо загублену державність з часом можна відвоювати знову, то втрата культурних цінностей є незворотною. Важливість правдивого пізнання своєї культурної спадщини є надзавданням для кожного з нас.

У рамах "Шевченківських святкувань", організованих у партнерстві з Народним музеєм Тараса Шевченка відбулась також урочиста академія за участю капели бандуристів “Карпати" (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Ярослав Мелех) та відеолекція Анни Шиделко „Погляд Тараса Шевченка у майбутнє України. Його Слово - символ Майдану".

Icon: 
Зображення: 
Date: 
Четвер, Березень 12, 2015 - 17:00
10.03.2015

Виставка живопису Віктора Хаджинова та Євгена Потапова

12 березня, у четвер, о 16.00 у Львівському Палаці Мистецтв відбудеться відкриття виставки живопису Віктора Хаджинова та Євгена Потапова.

19.02.2015

Виставка-конкурс дитячого малюнка, присвячена пам’яті Героїв Небесної Сотні

До 20 лютого у Львівському палаці мистецтв експонується виставка кращих робіт обласної виставки-конкурсу дитячого малюнка, присвяченої пам’яті Героїв Небесної Сотні.

До участі у проекті надійшло понад 130 дитячих творчих робіт – учнів художніх відділів початкових мистецьких навчальних закладів Львівщини, які оцінювали і відбирали для подальшого експонування у виставкових залах Львівського Палацу мистецтв представники компетентного журі, фахівці з образотворчого та декоративного мистецтва. Зокрема, це: лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний художник України, дійсний член академії мистецтв України, професор Львівської національної академії мистецтв Любомир Медвідь, директор Львівської дитячої художньої школи ім. О.Новаківського Роман Зьомко, заслужений художник України, професор Львівської національної академії мистецтв Микола Шимчук.

У вищезгаданому конкурсному проекті дитячі роботи представлені у трьох номінаціях: малярство (акварель, гуаш, аплікація), графіка (туш, перо, монотипія, ліногравюра) та колаж, а виставкове експонування у Львові кращих художніх творів цього мистецького конкурсу відбуватиметься до 20 лютого 2015 року.

Проведення у Львові цього мистецького проекту, за підтримки департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації, ініційовано з метою вшанування подвигу загиблих учасників акцій протесту на Євромайдані у грудні 2013 – лютому 2014 року, а також задля активізації патріотично-виховної роботи в середовищі учнівської молоді області. 

 

Icon: 
Зображення: 
Date: 
П'ятниця, Лютий 6, 2015 - 15:30 до П'ятниця, Лютий 20, 2015 - 20:30
19.02.2015

Виставка патріотичного плаката “Пам’яті Небесної Сотні та Героїв АТО”

У рамках відзначення пам’ятних дат Революції Гідності та вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, які загинули під час масових розстрілів  торік 18-20 лютого, у Львівському палаці мистецтв відкрили виставку патріотичного плаката “Пам’яті Небесної Сотні та Героїв АТО”. У представленій експозиції кілька десятків плакатів – творчих та дипломних робіт студентів кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої продукції Української академії друкарства, у яких звучить тема війни та украденого нею дитинства, її героїв, козацтва, любові до рідної землі... 

Виставка триватиме до 1 березня. 

Ідейники та організатори виставки: ЛМП, Кафедра книжкової графіки та дизайну друкованої продукції УАД  та Львівська обласна організація Національна спілка художників України. 

 

Icon: 
Зображення: 
Date: 
Четвер, Лютий 19, 2015 - 01:00 до Неділя, Березень 1, 2015 - 23:00
15.02.2015

Виставка патріотичного плаката “Пам’яті Небесної Сотні та Героїв АТО”

18 лютого, о 16.00, у Львівському палаці мистецтв відбудеться відкриття виставки патріотичного плаката “Пам’яті Небесної Сотні та Героїв АТО”.

06.02.2015

6 лютого - обласна виставка-конкурс дитячого малюнку

За підтримки департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації, з 6 лютого у приміщенні Культурно-мистецького центру «Львівський палац мистецтв» стартуватиме відкриття

03.02.2015

Живописна виставка Наталії Ророхи

На початку лютого у Львівському Палаці мистецтв відкрили виставку львів’янки, лікаря-психотерапевта, психолога, бізнес-консультанта, художниці Наталії Ророхи.
Наталія Ророха закінчила Львівський національний медичний університет та факультет психології Санкт-Петербургського державного університету.
Малювати почала нещодавно. У творчому здобутку вже близько 40 картин. Малює олійними фарбами, застосовуючи різноманітні техніки. На полотнах зображені в основному квіти, образи природи, картини міста, подорожей.
Виставки :
2012 р. - Спільна виставка робіт учнів студії «Арт-дизайн»
2014 році – персональна виставка у Львівській обласній філармонії.

Триватиме виставка живопису до кінця лютого.

Icon: 
Зображення: 
Date: 
Вівторок, Лютий 3, 2015 - 20:15 до Четвер, Лютий 26, 2015 - 20:15
03.02.2015

Живопис Ігора Голікова

31 січня у Львівському Палаці мистецтв відкрили виставку живопису Ігоря Голікова. Художник представив творчий доробок живописних робіт за останні роки.

Icon: 
Зображення: 
Date: 
Субота, Січень 31, 2015 - 20:15 до Четвер, Лютий 26, 2015 - 20:15

Сторінки

Subscribe to RSS - Painting
Розроблено Symphony Solutions